Топлообменни апарати

„Климатех“ АД произвежда широка гама топлообменни апарати на база оребрени тръби :

тип А - стоманена /цветна/ тръба с алуминиеви ребра

тип Б – медна тръба с алуминиеви ламели

Технологията на оребряването гарантира 100% контакт между тръбите и ребрата и отличен топлообмен. Габаритните размери, топлообменната повърхност и топлинната мощност са по заявка на клиента.

• Енергетика – АЕЦ, ТЕЦ

• Топлофикация

• Химическа промишленост

• Хранително-вкусова промишленост

• Сушилни

• Отопление (охлаждане) на битови и промишлени помещения

• Оранжерии

Image