Въздухопречистване

„Климатех“ АД работи за опазване на работната и околната среда. Фирмата произвежда въздухопречиствателни съоръжения, предназначени за очистване на изходящият въздух в пневмотранспортни инсталации от груби и финодисперсни прахове.

Предлага сухи и мокри прахоуловители в зависимост от естеството и свойствата на улавяния прах.

Image